Ласкаво просимо! Ви можете увійти або створити обліковий запис.
Новини

УВАГА! ГРИЗУНИ!

14.10.2016

..

Читати далі...

Комерційна пропозиція по трихограмі 2016

13.06.2016

..

Читати далі...

Читати все

Органічне виробництво

ОРГАНІЧНЕ ВИРОБНИЦТВО
ЗДОРОВ'Я НАШИХ ДІТЕЙ, ЗБЕРЕЖЕННЯ ДОВКІЛЛЯ
 
В час швидкого розвитку інформаційних технологій, комп'ютеризацій, час інтернету та інтенсивного розвитку промисловості, значно зростає роль сільського господарства поскільки існує щоденна потреба в харчуванні і особливо споживання продуктів, які вирощуються і виробляються за безпечними технологіями. Починаючи з 60-х років минулого століття і до сьогодення набуває пропаганда і розвиток альтернативного землеробства, яке називається біологічним, біодинамічним або органічним.

Згідно Постанови Ради Європи № 834/2007 від 28 червня 2007 року Органічне виробництво – це цілісна система господарювання та виробництва харчових продуктів, яка поєднує в собі найкращі практики з огляду на збереження довкілля, рівень біологічного розмаїття, збереження природних ресурсів, застосування високих стандартів належного утримання (добробуту) тварин та метод виробництва, який відповідає певним вимогам до продуктів, виготовлених з використанням речовин та процесів природного походження. Таким чином, метод органічного виробництва відіграє подвійну соціальну роль: з одного боку, забезпечує специфічний ринок, який відповідає потребам споживача у органічній продукції, а за іншого забезпечує загальне благо, сприяючи захисту довкілля, належному утриманню тварин, а також розвитку сільської місцевості.

Органічне землеробство – це система зменшення надходження енергетичних ресурсів ззовні для отримання продукції, де не використовуються синтетичні хімічні сполуки. Головною метою є виробництво продуктів харчування без використання потенційно небезпечних речовин, а значить відносно безпечних для вживання. Використання комерційних добрив, пестицидів, генетично-модифікованих організмів (ГМО) та їх похідних заборонене. Синтетичні добрива замінюють гноєм і компостами, а збереження органічної речовини і запасів азоту забезпечується розширенням вирощування бобових на зелені добрива. Спеціально виведені сорти, сівозміни та посіви буферних рослин використовуються для захисту рослин від шкідників та хвороб. Відповідно до даних вітчизняних та зарубіжних вчених, продуктивність органічного землеробства по відношенню до конвенційного коливається від 56% до 107 % . Конвенційною вважається система господарств, де всі агрозаходи проводяться на основі загальних науково-обгрунтованих рекомендацій без урахування конкретних умов господарства. 

Органічне землеробство – це система, основною метою якої є оптимізація здоров'я і продуктивності взаємопов'язаних ланок «ланцюга життя» - грунту, рослини, людини, тварини. Це система господарювання, яка конструює і управляє технологіями з метою створення екосистем із стійкою продуктивністю. Боротьба з бур'янами і шкідниками відбувається завдяки управлінню різноманітними взаємопов'язаними формами життя, застосуванню біологічних препаратів, ентомофагів, використанню органічних решток і відходів тваринництва, підбору культур і сівозмінами, управлінню водним режимом грунту, використанню певних технологій обробітку грунту.

Родючість грунтів зберігається і покращується за допомогою системи дій, що підвищують їх біологічну активність, яка забезпечує баланс поживних елементів, необхідний для нормального росту та розвитку рослин і тварин, а також спрямовану на збереження ресурсів грунтів і мінімальний обробіток грунту, мульчуванню пожнивних решток.

Система органічного виробництва сільськогосподарської продукції забороняється або обмежує використання синтетичних комбінованих добрив, пестицидів, регуляторів росту і добавок до кормів при відгодівлі тварин. Така система базується на запровадженні стійких сівозмін, використання рослинних решток гною і компостів, багаторічних бобових і сидеральних культур. Захист рослини від шкідливих об'єктів здійснюється за допомогою: механічних, агротехнічних заходів, а також підтримки балансу між різними видами комах, збільшення популяції корисних видів комах методом розведення в лабораторії і випуску їх в природу.

ЗАТ «Науково-виробничий центр «Черкасибіозахист» ось уже понад 40 років виробляє біологічну продукцію для захисту сільськогосподарських культур від хвороб, шкідників, мишоподібних гризунів, а також біологічних регуляторів росту – азот фіксуючі, фосфор мобілізуючі бактерії. Біологічні препарати можуть повністю замінити фунгіциди та інсектициди. Вони екологічно безпечні, розроблені технології вирощування сільськогосподарських культур та їх захист від шкідливих об'єктів біологічними препаратами. Біологічний метод є основним стратегічним еколого-біологічним заходом контролю шкідливих організмів в посівах сільськогосподарських культур в умовах органічного землеробства.

В Україні є всі можливості запровадження органічного виробництва та переробки органічних харчових продуктів. Насамперед це родючі чорноземи, великі площі пасовищ, наявність науково-дослідних та виробничих установ, достатня кількість професіоналів сільськогосподарського виробництва, переробних підприємств, складських приміщень для зберігання продукції, діють технології вирощування сільськогосподарських культур та утримання тварин.

Необхідно лише підготувати і прийняти відповідні нормативно-правові акти на рівні Верховної Ради, Кабінету Міністрів, з виділенням коштів та підтримки виробників органічної продукції, вартість такої продукції повинна коштувати на 20-30% вище за продукцію яка вироблена за звичайними технологіями.

В 2002 році в Україні створено Асоціацію учасників органічного виробництва «Біолан-України». Проведена велика робота по розробці стандартів вирощування, виробництва та маркування органічної продукції, проте законодавчо на рівні держави вона не закріплена.

Крім того без належного, правдивого, лабораторного контролю за параметрами якості: залишкова кількість пестицидів, нітратів, тяжких металів, радіонуклідів, кормових добавок, ГМО. Немає гарантії, що продукція буду відповідати стандартам органічної продукції.

Тобто потрібні сучасні сертифіковані відповідно до світових стандартів лабораторії з програмним забезпеченням для проведення відповідних аналізів, які існують в Європейських країнах (Німеччини, Англії, Франції та інших).

На сьогодні продукти, які мають зображення органічного чи безпечного походження не можуть гарантувати безпечної якості. 

 

Закон Україи "Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини"

Постанова ради (ЄС) № 834/2007 від 28 червня 2007 року стосовно органічного виробництва і маркування органічних продуктів

Наказ Міністерства аграрної політики України від 27 травня 2007 року № 334/46 "Про затвердження галузевої Програми "Комплексна біологізація захисту рослин 2008-2012".

Наказ Головного управління агропромислового розвитку Черкаської обласної державної адміністрації від 10 липня 2008 року № 51 "Про затвердження галузевої Програми "Комплексна біологізація захисту рослин 2008-2015".
 
Обласна галузева програма "Комплексна біологізація захисту рослин 2008-2015".
 
Більш детальну інформацію можна отримати на нашому сайті: http://cherkassybiozahist.com.ua/